Test 2
Copyright ©Jägarprovet.se

HEM

1) Vad är det grövsta hagelkaliber som får användas på jakt i Sverige?

a) 20
b) 16
c) 12
d) 10


2) Vad heter vårt lands största säl?

a) Gråsäl
b) Knubbsäl
c) Vikare
d) Sjöleopard


3) Vilken jakthund?a) Pointer
b) Breton
c) Vorsteh
d) Drever


4) Vad heter fångstredskapet?a) Slagfälla för mink
b) Tunnelfällan
c) Fallflake
d) Ripsnara

5) Orrtuppens viktigaste föda under vintern?
a) Tall
b) Gran
c) Hanhängen från Björk
d) Lövskog

6) Vilket får inte andvändas på jakt ?

a) Kombibock
b) Kikarsikte
c) Lasersikte
d) Ljuddämpare

7) Med för låg kolvkam på ett hagelgevär, skjuter man?

a) över
b) Under
c) Till vänster
d) Till höger

8) Är det tillåtet att använda motordrivet fordon i samband med att sätta ut fällor eller vittja dem?

a) Nej
b Ja, men bara scooter
c) Ja, men bara båt
d) Ja

9) En väg gränsar mellan två olika jakträttshavares marker, och ingen av dom äger vägmarken, vem har jakträtt på vägen?

a) Båda två
b) Ingen
c) Staten
d) Förbjudet att jaga på väg

10) Ett hjärtskott på älg, resulterar ofta i?

a) att djuret kniper upp buken och skjuter rygg
b) Skadeskjutning
c) ett språng, följt av en kort rusning, innan djuret går omkull och dör
d) Löper undan på två ben


11) Vilket djur visas?a) Skogsmård
b) Mårdhund
c) Rödräv
d) Grävling


12) Vilken fågel visas?a) Bläsgås
b) Kanadagås
c) Grågås
d) Fjällgås

13) Vad betyder tillgänglig eftersökshund?

a) Hunden ska vara på skottplatsen inom en timma
b) Hunden ska vara på skottplatsen inom två timmar.
c) Hunden ska vara på skottplatsen inom tre timmar.
d) Hunden ska vara på skottplatsen inom fyra timmar.


14) Stockfälla för Mård ska alltid placeras minst?
a) 1,5 m ovan mark
b) 1 m ovan mark
c) 2 m ovan mark
d) 2,5 m ovan mark

15) Vilken fågel visas?a) Storskrake
b) Enkelbeckasin
c) Morkulla
d) Småskrake


16) Skott som avlossas mot Älg ska sitta i:

a) Huvud
b) Benen
c) Gevir
d) Hjärta och lunga

17) Vilken fågel visas?a) Nötskrika
b) Nötkråka
c) Lavskrika
d) Korp

18) Vad heter vår tyngsta dykand?

a) Alkfågel
b) Sjöorre
c) Ejder
d) Småskrake

19) Varför har pipan till en studsare räfflor?
a) För att kulan inte skal rotera
b) På en studsare är pipan slätborrad
c) Kulan tvingas att följa räfflingen och måste rotera, för att kulans flykt blir stabilare
d) För att pipan skal vare enkel att göra ordentligt ren


20) En drilling har?

a) En pipa
b) Tre pipor
c) Två pipor
d) Fyra pipor 

 

HEM     KONTAKTA OSS
Vi reserverar oss mot eventuella fel.
Copyright ©Jägarprovet.se