Test 1
Copyright ©Jägarprovet.se
Foto: Wikipedia

HEM

1) Vilken fågel visas?a) Brunand
b) Knipa
c) Kricka
d) Kanadagås

2) Vilken fågel visas?a) Skata
b) Skogsduva
c) Björktrast
d) Ringduva


3) Vem har äganderätt till vilda djur?


a) Staten
b) Jägaren
c) Ingen
d) Naturvårdsverket


4) Kan du jaga från båt försedd med motor?


a) Nej
b) Ja, men bara på havet
c) Ja, under förutsättning att motorn är avstängd och minst 1 min har förflutit sedan motorn stängdes av
d) Ja, under förutsättning att motorn är avstängd och minst 10 min har förflutit sedan motorn stängdes av

5) Vilket djur visas?a) Skogsmård
b) Hermelin
c) Småvessla
d) Mårdhund


6) Vilken är Sveriges största gås?


a) Kanadagås
b) Grågås
c) Snögås
d) Stripgås

7) Kan ripa jagas med godkänt snara i Sverige?

a) Nej
b) Ja, norr om 58 grader nordlig bredd, dvs i de fyra nordligaste länen
c) Ja, i hela Sverige
d) Ja, i de sex nordligaste länen

8) Fotsnara för rödräv ska vittjas minst ………per dygn?


a) 1 gång
b) 2 gånger
c) 3 gånger
d) 4 gånger

9) Vad jagar du med en trädskällare?


a) Tjäder och orre
b) Ripa
c) Fasan
d) Rapphöna


10) Ett hagelgevär skjuter så att träffbilden blir för hög, vad är fel?


a) Kolvlängden är för kort
b) Skränkningen på kolven
c) Kolven är för låg
d) Kolven är för hög


11) Vilken fågel visas?a) Ripa
b) Orrhöna
c) Fasan
d) Rapphöns

12) Vid jakt på gås i våtmarker, vilket hagel kan användas?

a) Vilket som helst
b) Stålhagel
c) Blyhagel
d) Slugpatroner

13) Halvautomatiska kulgevär får andvändas vid jakt, om:

a) Det laddas med högst 8 patroner
b) Det laddas med högst 6 patroner
c) Det laddas med högst 7 patroner
d) Får inte användas

14) Du jagar med en Drever på egen mark, som är 90 ha?

a) Inga problem
b) Din mark är för liten, du behöver 200 ha
c) Din mark är för liten, du behöver 100 ha
d) Din mark är för liten, du behöver 300 ha


15) Älg får bara jagas under tiden från:

a) och med två timmar före soluppgång till sol nedgång
b) och med tre timmar före soluppgång till solnedgång
c) och med en timma före soluppgång till solnedgång
d) och med fyra timmar före soluppgång till solnedgång


16) Krav på eftersökshund finns vid all typ av jakt efter:

a) Hare, räv, mink och skogsmård
b) Tjäder och orre
c) Fasan och Rapphöns
d) Björn, Lo, Älg, Hjort, Rådjur, Mufflonfår och Vildsvin

17) Vad menas med att en ripa trycker?

a) Den flyger
b) Den stannar kvar och försöker göra sig osynlig
c) Den springer på marken
d) Den sover


18) Vad jagar du med en stövare?

a) Hare och räv
b) Älg och hjort
c) Rådjur
d) Ripa och orre


19) När kan du andvända fast ytterbelysning under jakt som satts upp i annat syfte än att underlätta jakten ?

a) Under rådjursjakt
b) Under älgjakt
c) Under hjortjakt
d) Under vaktjakt på räv


20) Fältharen har samma färg på pälsen året om?

a) Ja, den är brungrå, med vit buk
b) Ja, den är mörkt sotgrå, med vit buk
c) Nej, den har vit vinterpäls
d) Ja, den har en rödaktig färg

 


 

 

HEM     KONTAKTA OSS
Vi reserverar oss mot eventuella fel.
Copyright ©Jägarprovet.se